Fjärrvärempannan, senaste 4 timmarna. dygnet, veckan

Utetemp

Innetemp

Tappvatten