Luleå / Lerbäcken

Mätenheten med två ESP8266 som mäter och skickar direkt till temperatur.nu via inbyggd WiFi.

Den ena givaren i övre vänstra hörnet på fönstret.

Den andra givaren. Båda sitter på skuggsidan.